การแข่งขันการทำอาหารจากกบ (น้องกบจานเด็ด)

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


การแข่งขันการทำอาหารจากกบ (น้องกบจานเด็ด) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันการทำอาหารจากกบ (น้องกบจานเด็ด)

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด

          1.1 บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและอายุ

          1.2 มีสมาชิกในทีม ทีมละ 3 - 5 คน

2. หลักฐานในการสมัคร

          2.1 ใบสมัครการแข่งขันการทำอาหารจากกบ เมนู “น้องกบ จานเด็ด”

           2.2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้ควบคุมทีม หรือตัวแทนในทีม

3. การแข่งขัน

          3.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ให้สะอาดเรียบร้อย

           3.2 การแข่งขันต้องใช้วัตถุดิบ “กบ” ในการทำอาหาร (ผู้จัด จัดเตรียมกบให้)

           3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในทำอาหารมาเอง และต้องนำมาทำอาหาร         ในเวทีแข่งขัน

           3.4 เมื่อทำอาหารเสร็จแล้วให้จัดเตรียมภาชนะ ตกแต่งให้สวยงาม เพื่อให้คณะกรรมการชิมรสชาติ  (คณะกรรมการในการตัดสินจำนวน 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันภายในงาน)

          3.5 การแข่งขัน กำหนดให้ทำเมนูอาหารจากกบ จำนวน 2 เมนู (แล้วแต่ทีมผู้เข้าแข่งขันกำหนด)

          3.6 เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที เริ่มจากการจัดเตรียมวัสดุจนถึงปรุงอาหารเสร็จ และจัด  วางในภาชนะที่เหมาะสม

           3.7 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จะได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 500 บาท

          (รับเงินสนับสนุน ณ จุดลงทะเบียน)

4. รางวัลในการประกวด

          4.1 รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล   800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          4.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. เกณฑ์การตัดสินการประกวด

 คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็นดังนี้

          5.1 รสชาติของอาหาร 2 เมนูๆ ละ 30 คะแนน รวม 60 คะแนน

          5.2 ความคิดสร้างสรรค์ (การนำเสนอเมนูอาหาร, การตกแต่งภาชนะ) 10 คะแนน

          5.3 ความสะอาด และสุขลักษณะ 10 คะแนน

          5.4 การแต่งกาย 10 คะแนน

          5.5 เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 10 คะแนน

                     รวม        100 คะแนน

 สัดส่วนการตัดสิน แบ่งออกเป็น

    - ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  80 เปอร์เซ็นต์

    - ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน       20 เปอร์เซ็นต์

        *** โดยถือการตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด

6. การรับสมัคร

          6.1 รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ทีม เท่านั้น

          6.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อ                       ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชย   สถาน อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 054-716421

7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

          7.1 กำหนดการแข่งขัน “อาหารจานเด็ด จากน้องกบ” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ลาน     กิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ปี 2565

           7.2 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวด เวลา 17.30 น. - 18.30 น.

          7.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการแข่งขัน เวลา 18.30 น. – 19.00 น.

          7.4 เริ่มการแข่งขัน เวลา 19.00 น. – 20.30 น.

          7.5 ประกาศผลการแข่งขัน เวลา 21.00 น.

** หากทีมใดมาลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา              ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

                                    โทรศัพท์ 054-716421 โทรสาร 054-716420

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  523   เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง...  189  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  184  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงาน...  181  ประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตราการอนุ...  163  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธ...  136  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหว...  129  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเก...  128  ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒน...  126  หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิต...  120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ