ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ติดตามผลการดำเนินงานด้านการประมง ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ติดตามผลการดำเนินงานด้านการประมง ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน นายคฑาวุธ ปานบุญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าติดตามผลการดำเนินงานด้านการประมง ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ และพระตำหนักธงน้อยตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา กรมประมงได้ดำเนินกิจกรรมจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒ จุด ได้แก่ จุดชมวิวโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ และศูนย์สาธิตการสร้างตนเองศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  523   เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง...  189  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  184  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงาน...  181  ประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตราการอนุ...  163  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธ...  136  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหว...  129  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเก...  128  ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒน...  126  หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิต...  120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ