ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน เพื่อขอรับพรปีใหม่ 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  452   การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   225  ประมงจังหวัดน่าน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้...  202  รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจ กลุ่มแปรรูปปลานิลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่...  192  ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ติดตามผลการดำเนินง...  189  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน...  181  การแข่งขันการทำอาหารจากกบ (น้องกบจานเด็ด)   150  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตา...  146  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  145  ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ออกบูธนิทรรศการในก...  144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ