บูรณาการประชาสัมพันธ์ป้องปรามการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


บูรณาการประชาสัมพันธ์ป้องปรามการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง บูรณาการหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสิริกิติ์ อุตรดิตถ์  นำโดยนายศุภกิจ สมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ ออกประชาสัมพันธ์ป้องปรามการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  นางพรพิมล  เกื้อกากร ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.ที่12  บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจลำน้ำสรอย พบการทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการกางกั้นลำน้ำ จำนวน ๓ จุด และพบอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้าจำนวน 2  ชุด แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดจึงเข้าทำการรื้อถอนเครื่องมือและยึดเครื่องมือไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  320   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  239   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  199  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  195  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  191  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    190      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   161   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  155  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  148


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ