บูรณาการประชาสัมพันธ์ป้องปรามการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

บูรณาการประชาสัมพันธ์ป้องปรามการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่   

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-11-13  |   ข่าววันที่: 2020-11-12 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง บูรณาการหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสิริกิติ์ อุตรดิตถ์  นำโดยนายศุภกิจ สมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ ออกประชาสัมพันธ์ป้องปรามการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  นางพรพิมล  เกื้อกากร ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.ที่12  บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจลำน้ำสรอย พบการทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการกางกั้นลำน้ำ จำนวน ๓ จุด และพบอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้าจำนวน 2  ชุด แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดจึงเข้าทำการรื้อถอนเครื่องมือและยึดเครื่องมือไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (250)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000