ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดควันไฟและฝุ่นละออง 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดควันไฟและฝุ่นละออง  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-11-13  |   ข่าววันที่: 2020-12-12 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

จังหวัดแพร่  ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดควันไฟและฝุ่นละออง  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ ร่วมรณรงค์ทำความเข้าใจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้นำท้องที่ ในการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด ต้นถั่วต่างๆ นำมาทำเป็นอาหารธรรมชาติให้กับสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง และในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อลดการเผา และช่วยลดฝุ่นละอองในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (250)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000