ประมงอำเภอวังชิ้น  นำกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น  ศึกษาดูงานจังหวัดพิษณุุโลก

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ประมงอำเภอวังชิ้น  นำกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น  ศึกษาดูงานจังหวัดพิษณุุโลก 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-28  |   ข่าววันที่: 2020-08-27 |  อ่าน: 291 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓

นางพรพิมล  เกื้อกากร  ประมงอำเภอวังชิ้น   นำกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น  ศึกษาดูงานการแปรูปสัตว์น้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  บ้านวังแร่ อ.บางระกำ และฟาร์มอนุบาลลูกปลาทับทิม  อ.พรมพิราม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดพิษณุโลก การเพาะขยายพันธ์ปลาด้วยชุดเพาะฝักเคลื่อนที่  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (250)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000