ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-27  |   ข่าววันที่: 2020-08-25 |  อ่าน: 461 ครั้ง
 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 " ณ  โชคอนันต์ฟาร์ม  ตำบลป่าแงะ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การ?อนุบาล?ลูกพันธุ์?ปลา?นิล?แดง?แปลง?เพศ? และ?การ?อนุบาล?ลูกปลา?กะพง?ขาวแบบหนาแน่น" โดยใช้การเติมอากาศแบบไมโครนาโนบับเบิ้ล และรับฟังการบรรยาย กระบวนการใช้เทคโนโลยีเครื่องผลิตฟอกอากาศให้อากาศโดยไมโครนาโนบับเบิ้ล ( Micro/Nano bubbles) สำหรับการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร  โดยวิทยากรภาคเอกชน และศึกษาดูงาน  ณ  นันทิชาฟาร์มปูนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง  เพื่อนำมาเป็นต้นแบบพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแบบแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดแพร่ ต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (5,354)  จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (3,048) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)ครั้งที่ 6/2564 .. (1,481) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (1,133) ข่าวกิจกรรม.. (1,085) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,026) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (960) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (920) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (878) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (841)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000