ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-27  |   ข่าววันที่: 2020-08-25 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 " ณ  โชคอนันต์ฟาร์ม  ตำบลป่าแงะ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การ?อนุบาล?ลูกพันธุ์?ปลา?นิล?แดง?แปลง?เพศ? และ?การ?อนุบาล?ลูกปลา?กะพง?ขาวแบบหนาแน่น" โดยใช้การเติมอากาศแบบไมโครนาโนบับเบิ้ล และรับฟังการบรรยาย กระบวนการใช้เทคโนโลยีเครื่องผลิตฟอกอากาศให้อากาศโดยไมโครนาโนบับเบิ้ล ( Micro/Nano bubbles) สำหรับการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร  โดยวิทยากรภาคเอกชน และศึกษาดูงาน  ณ  นันทิชาฟาร์มปูนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง  เพื่อนำมาเป็นต้นแบบพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแบบแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดแพร่ ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,001)  ข่าวกิจกรรม.. (801) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (769) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (721) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (698) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (695) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (657) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (655) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (625) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (608) ข้อมูลข่าวสาร.. (605) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (599) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (590) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (583) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (582) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (576) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (556) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (550) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (512) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000