ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 " ณ  โชคอนันต์ฟาร์ม  ตำบลป่าแงะ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การ?อนุบาล?ลูกพันธุ์?ปลา?นิล?แดง?แปลง?เพศ? และ?การ?อนุบาล?ลูกปลา?กะพง?ขาวแบบหนาแน่น" โดยใช้การเติมอากาศแบบไมโครนาโนบับเบิ้ล และรับฟังการบรรยาย กระบวนการใช้เทคโนโลยีเครื่องผลิตฟอกอากาศให้อากาศโดยไมโครนาโนบับเบิ้ล ( Micro/Nano bubbles) สำหรับการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร  โดยวิทยากรภาคเอกชน และศึกษาดูงาน  ณ  นันทิชาฟาร์มปูนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง  เพื่อนำมาเป็นต้นแบบพัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแบบแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดแพร่ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  304   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ก...  226  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  221  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  217  ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  216  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  195  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   193  กิจกรรมรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ ศาลากลางจังหวัดแพ...  178  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   169  ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ ครั้ง...  167


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ