ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

กิจกรรมสำนักงาน


 

นายสังวาลดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์

ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นทีภาคเหนือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการรณรงค์ไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ  แปลงนาบ้านถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  400   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ก...  263  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  259  ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  257  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพ...  248  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  247  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  236  พิธีเปิดร้าน? Fisherman shop @ PHRAE    207  กิจกรรมรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ ศาลากลางจังหวัดแพ...  204  ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ ครั้ง...  195


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ