สำรวจแหล่งน้ำที่มีการปล่อยพันธุ์ปลาบึก หรือแหล่งน้ำที่มีปลาขนาดใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดปัญหาภัยแล้งจนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

สำรวจแหล่งน้ำที่มีการปล่อยพันธุ์ปลาบึก หรือแหล่งน้ำที่มีปลาขนาดใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดปัญหาภัยแล้งจนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-07  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 262 ครั้ง
 

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พบปะผู้นำ สำรวจแหล่งน้ำที่มีการปล่อยพันธุ์ปลาบึก หรือแหล่งน้ำที่มีปลาขนาดใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดปัญหาภัยแล้งจนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (269)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (76)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000