กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-03  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 299 ครั้ง
 

วันที่ 27- 30 มกราคม 2563
      นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัด มอบหมายให้นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์ นักวิชาการประมง ร่วมกับนาย วิศรุจ ศิริพรกิตติ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 4 กลุ่มได้แก่

  1.กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย (นางจำเนียร เที่ยงธรรม)                                                                    .
  2. กลุ่มแปรรูปอาหารวังปลาโป่งศรี ม.4 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

  3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว ม.4 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิต การบรรจุและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สุขลักษณะการผลิตตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และอบรมแปรรูปสัตว์น้ำ น้ำพริกปลาหยองทรงเครื่อง ปลาเส้นปรุงรส ขนมดอกจอกปลา และไส้อั่วปลา

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (269)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (76)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000