ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสอง และนายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นำประธานกลุ่มโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร ด้านประมง  นายมนัส พรมมา ประธานกลุ่มฯ สระร่องโป่ง ม.3 บ้านป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล อ.สอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 การประกวดโครงการธนาคารปลาฯ ระดับประเทศ และคุณจำเนียร เที่ยงธรรม กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  บ้านไผ่ย้อย ม.4 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562กลุุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดแพร่ เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตรจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  317   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  237   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  199  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  193  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  190  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    189      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   157   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  153  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  146


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ