ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-31  |   ข่าววันที่: 2019-10-31 |  อ่าน: 786 ครั้ง
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสอง และนายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นำประธานกลุ่มโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร ด้านประมง  นายมนัส พรมมา ประธานกลุ่มฯ สระร่องโป่ง ม.3 บ้านป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล อ.สอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 การประกวดโครงการธนาคารปลาฯ ระดับประเทศ และคุณจำเนียร เที่ยงธรรม กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  บ้านไผ่ย้อย ม.4 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562กลุุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดแพร่ เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตรจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ขอ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (247)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Expre... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000