ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-31  |   ข่าววันที่: 2019-10-31 |  อ่าน: 595 ครั้ง
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสอง และนายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นำประธานกลุ่มโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร ด้านประมง  นายมนัส พรมมา ประธานกลุ่มฯ สระร่องโป่ง ม.3 บ้านป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล อ.สอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 การประกวดโครงการธนาคารปลาฯ ระดับประเทศ และคุณจำเนียร เที่ยงธรรม กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  บ้านไผ่ย้อย ม.4 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562กลุุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดแพร่ เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตรจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,739)  จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (1,025) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)ครั้งที่ 6/2564 .. (957) ข่าวกิจกรรม.. (887) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (844) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (797) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (793) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (715) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (709) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (696) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (667) ข้อมูลข่าวสาร.. (659) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (647) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (644) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (639) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (628) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (619) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (600) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (595) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร.. (595)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000