ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงจระเข้

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงจระเข้  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-28  |   ข่าววันที่: 2019-10-28 |  อ่าน: 246 ครั้ง
 

นาย?สังวาลย์? ดู?ระยับ? ประมง?จังหวัด?แพร่? มอบหมาย?ให้?นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? และ?นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน?
ให้?คำแนะ?น?ำ?ผู้?เลี้ยงจระเข้? ของบ้านศรี?ภูมิ? ตำ?บล?แม่?คำมี? อำ?เภอ?เมืองแพร่? จังหวัด?แพร่? หลัง?เมื่อ?กลาง?คืนที่ผ่านมา?มีฝนตก?หนัก? เกษตรกร?ได้เลี้ยง?จระเข้?ไว้? 1? ตัว? ใน?บ่อ?ซี?เมนต์?ที่?มี?ความ?สูง? 1.40 เมตร? เกิดน้ำ?ท่วม?บ่อ?เลี้ยง?เนื่องจาก?ท่อระบาย?น้ำ?ตัน? โดยจระเข้หลุด?ออกจาก?บ่อมาอยู่?บริเวณ?พื้นที่?บ้าน?ของ?ผู้?เลี้ยง?ฯ? โดยได้รับ?ความ?ช่วยเหลือ?จาก?เจ้าหน้าที่?สมาชิก?อาสา?สมัคร?กู้?ภัย?จังหวัด?แพร่?ในการจับจระเข้?กลับ?ลงบ่อ?เลี้ยง?ด้วย?ความ?ปลอดภัย? หน่วยงานฯ? ขอบคุณ?ทีมอาสาสมัคร?กู้ภัยฯ? มา? ณ? โอกาส?นี้? และเจ้าหน้าที่?ได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งกำชับให้?ผู้?เลี้ยง?ได้เพิ่ม?ความ?เอา?ใจใส่?ในการ?เลี้ยง?มิให้?เกิด?เหตุการณ์?เช่นนี้?อีก? โดยเจ้าหน้าที่?จะ?เพิ่ม?ความ?ถี่?ใน?การ?ให้?คำ?แนะ?น?ำ?ตรวจ?เยี่ยม?กับเจ้าของจระเข้?เพิ่ม?มากยิ่งขึ้น? เพื่อ?สร้าง?ความมั่นใจ?ให้?กับ?ผู้?ที่?อยู่?อาศัย?ใกล้เคียง?เกิด?ความ?มั่นใจ?ใน?ความปลอดภัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (818)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (405)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (281)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (162)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (110)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (78)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (75)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (72)  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี... (60)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (59)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000