บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-18  |   ข่าววันที่: 2019-10-18 |  อ่าน: 529 ครั้ง
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 "จังหวัดแพร่" จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 4
ที่ลานจอดรถด้านหลังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย การพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณถนนรอบศาลเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม บริเวณลานจอดรถหลังวัดพระธาตุช่อแฮ บริเวณถนนรอบวัดพระธาตุช่อแฮ และบริเวณบันไดรอบพระธาตุช่อแฮทั้ง 5 ด้าน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ” เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2394 ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รวมดำรงสิริราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน และมีพระราชโอรส–พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 82 พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุ 64 พรรษา วัดประจำรัชกาล คือวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาในหลานด้าน เช่น ด้านวรรณคดี พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้อยแก้ว บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญได้แก่ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด คือ หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตำราตำนานเรื่อง พระแก้วมรกต 4 ของพระยาลิไทย
ด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผน
ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์ได้เปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ล่วงหน้า 2 ปี และได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมเชิญทูตฝรั่งเศสและสิงคโปร์ทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวิทยาศาสตร์ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแห่งสหราชาอาณาจักรอีกด้วย
ด้านโหราศาสตร์ ทรงเป็นนักโหราศาสตร์ ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “เศษพระจอมเกล้า” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (268)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000