กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-03-13 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

นายไกรเดช  โลกคำลือ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีะการประมง พร้อมคณะ ร่วมกับ ปอ.วังชิ้น ตรวจเยี่ยมส่งเสริมให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกร  โครงการ Smart Farmer ม.7 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,630)  ข่าวกิจกรรม.. (688) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (563) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (560) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (546) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (531) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (530) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (530) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (529) ข้อมูลข่าวสาร.. (522) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (519) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (508) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (493) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (473) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (465) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (457) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (454) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (454) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (439) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (421)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000