กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-12  |   ข่าววันที่: 2018-03-12 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์ ปอ.ลอง วิทยากรบรรยาย ด้านพัฒนาอาชีพ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอลอง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (2,373)  ข่าวกิจกรรม.. (722) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (626) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (626) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (602) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (576) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (574) ข้อมูลข่าวสาร.. (552) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (551) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (550) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (547) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (542) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (526) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (505) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (505) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (501) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (495) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (493) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (473) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (459)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000