เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว ?? กรมประมง เตือน ? เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ??

……….…………………….

เนื่องจากสภาวะอากาศหนาวอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดในช่วงฤดูหนาวได้ง่าย อาทิ โรคอียูเอส หรือ โรคแผลเน่าเปื่อย โรคตัวด่าง และโรคเคเอชวี 

ข้อแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวควรปฏิบัติ ดังนี้

1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (งดเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว)

2. ควรมีบ่อพักน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มให้เพียงพอ

3. เลือกชนิดพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับฤดูกาล เช่นปลานิล ปลาจีน ปลาไม่มีเกล็ด และลดความหนาแน่นของปลาในบ่อเลี้ยง

4. ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม โดยลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10 - 15 % และอจาจะเสริมวิตาวิน 1 - 2 % เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ต้านทานโรค และลดความเครียด

5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง โดยใช้ปูนขาว 60 - 100 กก./ไร่ หรือน้ำเกลือแกง 100 - 150 กก./ไร่

6. ควรแยกปลาป่วยหรือปลาที่มีอาการผิดปกติออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก

7. หากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำในระหว่างการเลี้ยง ควรควบคุมปริมาณการให้อาหาร

8. ใช้เกลือสาดบริเวณที่พบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย

9. หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยง ให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา

10. ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาได้ตามปกติ เมื่ออากาศเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  304   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ก...  228  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  223  ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  218  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  218  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  197  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   193  กิจกรรมรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ ศาลากลางจังหวัดแพ...  179  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   170  ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ ครั้ง...  168


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ