เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |   ข่าววันที่: 2021-12-03 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

?? กรมประมง เตือน ? เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ??

……….…………………….

เนื่องจากสภาวะอากาศหนาวอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดในช่วงฤดูหนาวได้ง่าย อาทิ โรคอียูเอส หรือ โรคแผลเน่าเปื่อย โรคตัวด่าง และโรคเคเอชวี 

ข้อแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวควรปฏิบัติ ดังนี้

1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (งดเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว)

2. ควรมีบ่อพักน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มให้เพียงพอ

3. เลือกชนิดพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับฤดูกาล เช่นปลานิล ปลาจีน ปลาไม่มีเกล็ด และลดความหนาแน่นของปลาในบ่อเลี้ยง

4. ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม โดยลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10 - 15 % และอจาจะเสริมวิตาวิน 1 - 2 % เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ต้านทานโรค และลดความเครียด

5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง โดยใช้ปูนขาว 60 - 100 กก./ไร่ หรือน้ำเกลือแกง 100 - 150 กก./ไร่

6. ควรแยกปลาป่วยหรือปลาที่มีอาการผิดปกติออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก

7. หากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำในระหว่างการเลี้ยง ควรควบคุมปริมาณการให้อาหาร

8. ใช้เกลือสาดบริเวณที่พบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย

9. หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยง ให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา

10. ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาได้ตามปกติ เมื่ออากาศเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (350)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (267)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000