เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว ?? กรมประมง เตือน ? เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ??

……….…………………….

เนื่องจากสภาวะอากาศหนาวอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดในช่วงฤดูหนาวได้ง่าย อาทิ โรคอียูเอส หรือ โรคแผลเน่าเปื่อย โรคตัวด่าง และโรคเคเอชวี 

ข้อแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวควรปฏิบัติ ดังนี้

1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (งดเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว)

2. ควรมีบ่อพักน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มให้เพียงพอ

3. เลือกชนิดพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับฤดูกาล เช่นปลานิล ปลาจีน ปลาไม่มีเกล็ด และลดความหนาแน่นของปลาในบ่อเลี้ยง

4. ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม โดยลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10 - 15 % และอจาจะเสริมวิตาวิน 1 - 2 % เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ต้านทานโรค และลดความเครียด

5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง โดยใช้ปูนขาว 60 - 100 กก./ไร่ หรือน้ำเกลือแกง 100 - 150 กก./ไร่

6. ควรแยกปลาป่วยหรือปลาที่มีอาการผิดปกติออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก

7. หากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำในระหว่างการเลี้ยง ควรควบคุมปริมาณการให้อาหาร

8. ใช้เกลือสาดบริเวณที่พบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย

9. หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยง ให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา

10. ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาได้ตามปกติ เมื่ออากาศเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   154   จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   145  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  144  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  121  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   117  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  110  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  109  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  107  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    107  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ