ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่        ตามที่จังหวัดแพรได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน "ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, ๒๕๖๕" ซึ่งหน่วยงานและอำเภอผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด  ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ๑๒ เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมแพร่นครา 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่เป็นไปตามตัวชี้วัตและเป้าหมายที่กำหนด จึงดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่
12 เป้าหมายร่วม เพื่อให้เกิดเป็น "เป้าหมายร่วม" ในการปฏิบัติราชการ 
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  296   ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  207  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ก...  201  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  197  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  194  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  188  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   183  กิจกรรมรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ ศาลากลางจังหวัดแพ...  161  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   160  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพ...  153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ