ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาโดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile hatchery)ณ จุดเรียนรู้การเกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลบ่อเหล็กลอง

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาโดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile hatchery)ณ จุดเรียนรู้การเกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลบ่อเหล็กลอง 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |   ข่าววันที่: 2021-07-13 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่  ประมงอำเภอลอง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการสาธิตเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาโดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile hatchery ) เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในการบรรเทาสภาวะขาดแคลนและความยากไร้ อีกทั้งให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ณ จุดเรียนรู้การเกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (275)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (76)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (75)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (69)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี... (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000