ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่?

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่?  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |   ข่าววันที่: 2021-07-12 |  อ่าน: 148 ครั้ง
 

วันที่ 12 กรกฎาคม  2564

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์ ประมงอำเภอลอง พร้อมด้วย
นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน  ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง "ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯให้กับผู้นำฯ และปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จากการปฏิบัติงานฯพบมีการทำการประมงด้วยข่ายลอยจึงทำการตรวจยึด และปฎิบัติงานฯ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พบมีผู้ทำการประมงด้วยข่ายลอยจึงทำการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลอง จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (350)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (267)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000