ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่?

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่? วันที่ 12 กรกฎาคม  2564

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์ ประมงอำเภอลอง พร้อมด้วย
นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน  ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง "ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯให้กับผู้นำฯ และปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จากการปฏิบัติงานฯพบมีการทำการประมงด้วยข่ายลอยจึงทำการตรวจยึด และปฎิบัติงานฯ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พบมีผู้ทำการประมงด้วยข่ายลอยจึงทำการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลอง จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   187   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   140  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  113  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ