สำรวจพื้นที่ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม จำนวน 4 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

สำรวจพื้นที่ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม จำนวน 4 แห่ง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-27  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 327 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสำราญ รื่นนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม มอบให้นางสาวประภาพร จันทะขิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์ นักวิชาการประมง และนายอภิชัย เอกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอศรีสงคราม ออกสำรวจพื้นที่ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม จำนวน 4 แห่ง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบนเนอร์.. (1,067)  โครงสร้างการบริหารงาน.. (879) ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลบริโภคปลาหมอไทยแปลงเพศ (ปลาเข็งยักษ์) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ชมฟรี!!!  ตลอดงาน.. (793) พันธกิจ.. (744) จัดอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แก่เกษตกรอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบ้านแพง.. (659) ข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล.. (653) นายสุเทพ เวฬุวนารักษ์ รักษาการนายอำเภอนาทม เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอนาทม 240 ราย มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมมอบ ณ.หอประชุมอ.. (646) กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แก่เกษตกรอำเภอเรณู อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก.. (629) ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี งปม. 2560.. (620) วิสัยทัศน์.. (611)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม