ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.) 

กิจกรรม


วันที่ 22 มิย 61 นายสำราญ. รื่นนาค หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.) พันธุ์ปลาดุก,ปลาหมอไทย,อาหารปลาดุกเล็กโปรตีนไม่ต่ำกว่า 32 % พื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน
อำเภอท่าอุเทน จำนวน 3 โรงเรียน
อำเภอบ้านแพง จำนวน 1 โรงเรียน
อำเภอนาทม จำนวน 3 โรงเรียน
รวม 9 โรงเรียน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  200   คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  199  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  196  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  120  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  113  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  112  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  108  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  103  แบนเนอร์   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107