ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.) 

กิจกรรม


วันที่ 22 มิย 61 นายสำราญ. รื่นนาค หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.) พันธุ์ปลาดุก,ปลาหมอไทย,อาหารปลาดุกเล็กโปรตีนไม่ต่ำกว่า 32 % พื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน
อำเภอท่าอุเทน จำนวน 3 โรงเรียน
อำเภอบ้านแพง จำนวน 1 โรงเรียน
อำเภอนาทม จำนวน 3 โรงเรียน
รวม 9 โรงเรียน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  211   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  189  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  166  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   159  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  153  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  150  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   133  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   129  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  127  ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอ...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107