ประมงอำเภอท่าอุเทน ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ปี 2566 ณ.ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงอำเภอท่าอุเทน ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ปี 2566 ณ.ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง วันที่ 24 พย.65 สำนักงาน ปจ.นคพนมโดย นายปิยะ อาจสัญจร ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ปี 2566 ณ.ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง รายนาย สุขสันต์ พรรณวงค์ เลขที่ 15 ม.4 บ้านกุดกุ่มน้อย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในกานี้ได้อบรมให้ความรู้ด้านการประมงและมอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร 30 รายๆละ 500 ตัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  186   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  165  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  162  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107