ประมงอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนครพนม ออกสำรวจแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สร้างอาชีพจากแหล่งน้ำชุมชนที่มีขนาด 30-60 ไร่ จำนวน 7 แหล่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนครพนม ออกสำรวจแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สร้างอาชีพจากแหล่งน้ำชุมชนที่มีขนาด 30-60 ไร่ จำนวน 7 แหล่ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับนายศรชัย เคนโสม นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนครพนม ออกสำรวจแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สร้างอาชีพจากแหล่งน้ำชุมชนที่มีขนาด 30-60 ไร่ จำนวน 7 แหล่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม คือ 1. หนองบ่อเกลือ ม.8 ต.โพธิ์ตาก 2. หนองเหี้ยลากหาง หมู่ 7 ต.โพธิ์ตาก 3. หนองบ่อเปลือย ม 5 ต.โพธิ์ตาก 4. หนองหญ้าวัว ม.3 ต.โพธิ์ตาก 5.หนองหญ้าวัว ม.3 ต.โพธิ์ตาก 6.หนองคำไผ่ ม.13 ต.บ้านผึ้ง 7.หนองวังไฮ ม.1 ต.วังตามัว โดยได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการแหล่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการและมีกรรมการหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  185   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  163  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  159  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107