ลงพิื้นที่สำรวจแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สร้างอาชีพจากแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ลงพิื้นที่สำรวจแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สร้างอาชีพจากแหล่งน้ำชุมชน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนางสาวรีนา โพธิ์สา ประมงอำเภอปลาปาก ร่วมกับนายศรชัย เคนโสม นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนครพนม ออกสำรวจแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สร้างอาชีพจากแหล่งน้ำชุมชนที่มีขนาด 30-60 ไร่ จำนวน 3 แหล่ง คือ 1. หนองแม่อินทร์ ม.2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง พื้นที่ 40 ไร่ 2. หนองเสือคุบ หมู่ 2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง พื้นที่ 60 ไร่ 3. ห้วยกกบก หมู่ 3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก พื้นที่ 40 ไร่ โดยได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการแหล่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการและมีกรรมการหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  188   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  167  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  163  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107