โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากน้ำโขงสู่หนองหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากน้ำโขงสู่หนองหาร วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายวัชริศ ราชวัตร ประมงอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วย. นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร และ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนมได้ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน1,575,000 จากชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ปล่อยลงสู่ลำน้ำก่ำ ตามโครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากน้ำโขงสู่หนองหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  200   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  200  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  199  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  125  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  113  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  111  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  103  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107