สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านประมง สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านประมง สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดบูธเพิ่มช่องจำหน่ายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ด้านประมง ช่วยเกษตรกร เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านการประมง มีสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตให้เกิดการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ด้านประมง 4 แปลง สมาชิก 167 ราย

การจำหน่ายสินค้าจะมีทุกวันในลักษณะของสัตว์น้ำแช่แข็ง สำหรับทุกวันศุกร์จะเพิ่มสินค้าให้หลากหลายทั้งสิค้าสัตว์น้ำสด แปรรูป และแช่แข็ง ในวันเปิดจุดสำหน่ายเกษตรกรจำหน่ายสินหมดเกือบทุกราย รายได้ไม่ตำ่ากว่า 20,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  223   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    170  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  125  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  124  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  119  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   119  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107