สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 12 มกราคม 2565

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์ ประมงอำเภอนาหว้า และ เจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ บ.บะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า และเกษตรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเลี้ยงจระเข้ทั้งหมด 78 ตัว อายุ 4 ปี บ.หนองดุด ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรค ในด้านการตลาด ดังนี้

1.ปลาหมอไม่สามารถจับขายได้ในระยะเวลาที่กำหนด

2.จระเข้ไม่มีช่องทางการจำหน่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  205   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  203  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  203  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  137  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  126  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  118  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107