ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)"แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง หนองเทา-พนอม"ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)"แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง หนองเทา-พนอม"ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ วันที่ 8 ธ.ค.64 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายสำราญ รื่นนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวมลทิยา ป่าหวาย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจักรวุธ คัธโส นักวิชาการประมง ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)"แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง หนองเทา-พนอม"ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และจัดเก็บข้อมูลสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรก่อนดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม(นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี)และประมงอำเภอท่าอุเทน(นายปิยะ อาจสัญจร) ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  207   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  184  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  164  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   153  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  152  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  148  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   129  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   125  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  124  ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอ...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107