นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯนครพนม นำคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านประมง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯนครพนม นำคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านประมง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกกบและลูกอ๊อด ณ แปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงลุกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่อข่ายด้านประมง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในโอกาส นายชานาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการที่อำเภอเรณูนคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  228   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  203  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  172  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   163  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  156  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   145  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   135  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  132   โครงการแปลงใหญ่ปลานิล ปี2565 ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลานิล(แปลงเพศ) จำนวน 3,000ตัว...  115  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107