นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯนครพนม นำคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านประมง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯนครพนม นำคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านประมง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกกบและลูกอ๊อด ณ แปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงลุกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่อข่ายด้านประมง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในโอกาส นายชานาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการที่อำเภอเรณูนคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  133  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  123  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  109  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107