โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร ประมงอำเภอบ้านแพง รับผิดชอบอำเภอนาทม นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรด้านการประมงแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน และมอบพันธุ์ปลาสร้อยขาวให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร ประมงอำเภอบ้านแพง รับผิดชอบอำเภอนาทม นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรด้านการประมงแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน และมอบพันธุ์ปลาสร้อยขาวให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  223   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    170  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  125  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  124  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  119  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   119  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107