โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร ประมงอำเภอบ้านแพง รับผิดชอบอำเภอนาทม นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรด้านการประมงแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน และมอบพันธุ์ปลาสร้อยขาวให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร ประมงอำเภอบ้านแพง รับผิดชอบอำเภอนาทม นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรด้านการประมงแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน และมอบพันธุ์ปลาสร้อยขาวให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  134  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  124  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  117  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  111  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107