ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนาย

ทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังตำบลหนองเทา ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน และกลุ่มเลี้ยงปลาเผาะบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เพื่อขอขอบคุณที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ท่านได้ติดตามให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปลานิลในกระชังล้นตลาด ราคาตกต่ำ ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  228   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  203  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  172  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   163  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  156  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   145  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   135  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  132   โครงการแปลงใหญ่ปลานิล ปี2565 ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลานิล(แปลงเพศ) จำนวน 3,000ตัว...  115  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107