การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งในช่วงนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ และยึดหลักการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  207   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  184  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  164  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   153  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  152  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  148  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   129  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   125  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  124  ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอ...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107