การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งในช่วงนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ และยึดหลักการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  205   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  203  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  203  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  137  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  126  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  118  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107