ประมงจังหวัดนครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ ”ปิดฤดูนำ้แดง” ของจังหวัดนครพนม ตามแนวทาง”ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม”

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ประมงจังหวัดนครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ ”ปิดฤดูนำ้แดง” ของจังหวัดนครพนม ตามแนวทาง”ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม” 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-12  |   ข่าววันที่: 2021-07-12 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 : นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน  นายจักรวุฒิ คัธโส  นักวิชาการประมง  และนายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเขื่อนนำ้อูน (สกลนคร) ลงพื้นที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ หรือที่รู้จักกันว่า “ปิดฤดูนำ้แดง” ในปี 2564 ซึ่งจังหวัดนครพนม มีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 รวม 92 วัน โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ชาวประมงทราบ รวมถึงได้มอบไฟล์เสียงสปอร์ตประชาสัมพันธ์ “ฤดูปิดนำ้แดง นครพนม” ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เปิดในสถานีวิทยุในจังหวัด มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปเปิดเสียงตามสายของชุมชนหมู่บ้านต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบนเนอร์.. (1,067)  โครงสร้างการบริหารงาน.. (879) ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลบริโภคปลาหมอไทยแปลงเพศ (ปลาเข็งยักษ์) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ชมฟรี!!!  ตลอดงาน.. (793) พันธกิจ.. (744) จัดอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แก่เกษตกรอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบ้านแพง.. (659) ข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล.. (653) นายสุเทพ เวฬุวนารักษ์ รักษาการนายอำเภอนาทม เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอนาทม 240 ราย มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมมอบ ณ.หอประชุมอ.. (646) กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แก่เกษตกรอำเภอเรณู อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก.. (629) ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี งปม. 2560.. (620) วิสัยทัศน์.. (611)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม