ประมงจังหวัดนครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ ”ปิดฤดูนำ้แดง” ของจังหวัดนครพนม ตามแนวทาง”ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม”

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงจังหวัดนครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ ”ปิดฤดูนำ้แดง” ของจังหวัดนครพนม ตามแนวทาง”ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม” วันที่ 14 มิถุนายน 2564 : นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน  นายจักรวุฒิ คัธโส  นักวิชาการประมง  และนายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเขื่อนนำ้อูน (สกลนคร) ลงพื้นที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ หรือที่รู้จักกันว่า “ปิดฤดูนำ้แดง” ในปี 2564 ซึ่งจังหวัดนครพนม มีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 รวม 92 วัน โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ชาวประมงทราบ รวมถึงได้มอบไฟล์เสียงสปอร์ตประชาสัมพันธ์ “ฤดูปิดนำ้แดง นครพนม” ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เปิดในสถานีวิทยุในจังหวัด มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปเปิดเสียงตามสายของชุมชนหมู่บ้านต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  219   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  194  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  169  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   161  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  156  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  151  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   138  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   133  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  128  ต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการตรวจติดตามการบริหารจัดกา...  115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107