ประมงจังหวัดนครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ ”ปิดฤดูนำ้แดง” ของจังหวัดนครพนม ตามแนวทาง”ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม”

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงจังหวัดนครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ ”ปิดฤดูนำ้แดง” ของจังหวัดนครพนม ตามแนวทาง”ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม” วันที่ 14 มิถุนายน 2564 : นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน  นายจักรวุฒิ คัธโส  นักวิชาการประมง  และนายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเขื่อนนำ้อูน (สกลนคร) ลงพื้นที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ หรือที่รู้จักกันว่า “ปิดฤดูนำ้แดง” ในปี 2564 ซึ่งจังหวัดนครพนม มีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 รวม 92 วัน โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ชาวประมงทราบ รวมถึงได้มอบไฟล์เสียงสปอร์ตประชาสัมพันธ์ “ฤดูปิดนำ้แดง นครพนม” ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เปิดในสถานีวิทยุในจังหวัด มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปเปิดเสียงตามสายของชุมชนหมู่บ้านต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  134  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  124  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  109  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107