วันรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


วันรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรม


ข้าราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนคพนม ได้ร่วมวันรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  182   กิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"   168  หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  161  ร่วมพิธีเปิดงาน"วันดินโลก จังหวัดนครพนม"   147  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    129  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคาร...  124  ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)...  118  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลในกระช...  114  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมออกโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่...  110  ตรวจสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม ตามมาตรา65 และให้คำแนะนำในการส่งรายงานข้อม...  107

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107