เข้าตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเข็มทอง  หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง ปศุสัตวอำเภอภูกระดึง และเจ้าหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเลย  เข้าตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลภูกระดึง ตำบลผานกเค้า ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ทั้งหมดจำนวน 8 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   237   ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   93  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   88  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  86  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  77  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...  73  โครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  69  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   63  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   63  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ