จัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


จัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020) วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมกับ นายสุริยัน เสมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ดำเนินการจัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020) และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระน้ำบริเวณ สถานีพัฒนาที่ดินเลย  ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกินพืช แจกคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งแจกพันธุ์สัตว์น้ำกินพืช พันธุ์ปลาสวยงาม ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน  50 ราย ณ สถานีพัฒนาที่ดินเลย 135 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ