เข้าตรวจการทำการประมงในฤดูปลามีไข่และวางไข่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจการทำการประมงในฤดูปลามีไข่และวางไข่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ร่วมกับนายวิทยา หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจการทำการประมงในฤดูปลามีไข่และวางไข่ พร้อมประชาสัมพันธ์การทำการประมงให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ อ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสวนปอ หมู่ที่ 7 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   59  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ