ร่วมเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจ และต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจ และต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายชาตรีดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูกระดึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง เพื่อร่วมเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจ และต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ