้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามประราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามประราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับ ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าลี่ ราษฎร หมู่ 7 บ้านชลประทาน  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 250,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก หมู่ 7 บ้านชลประทาน  ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามประราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย โดยมีนายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ