ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ 

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ...


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อม นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอนาแห้ว ร่วมกับนายนที พรมภักดี นายอำเภอนายแห้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาแห้ว นายก อบต. นามาลา กำนันนามาลาพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตตำบลนามาลา และตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100, 000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ