ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2...


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววิมลรัตน์  พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการประชุม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   206   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  168  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   153  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   75  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   71  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   68  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   59  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ