ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2...


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง พร้อมส่วนราชการอำเภอภูหลวง ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานประมงอำเภอภูหลวงได้แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านประมง และการขึ้นทะเบียนชาวประมง เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งให้เกษตรกรได้ทราบ และดำเนินการ ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง ทั้งนี้มีนายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวงเป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    196  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    157  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ