ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2...


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง พร้อมส่วนราชการอำเภอภูหลวง ร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานประมงอำเภอภูหลวงได้แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านประมง และการขึ้นทะเบียนชาวประมง เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งให้เกษตรกรได้ทราบ และดำเนินการ ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง ทั้งนี้มีนายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวงเป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   209   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  170  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   157  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   78  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   72  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   57  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ