ดำเนินการปล่อยคาราวานรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในอำเภอด่านซ้าย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ดำเนินการปล่อยคาราวานรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในอำเภอด่านซ้าย 

ดำเนินการปล่อยคาราวานรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในอำเภอด่านซ้าย

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-16 |  อ่าน: 3 ครั้ง
 

  งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร

 วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงจังหวัดเลย  เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่4/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ดำเนินการปล่อยคาราวานรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในอำเภอด่านซ้าย ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย และได้ร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ณ บ้านกกแหนเก่าตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นำโดยนางสาวภูมารินทร์  คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย และมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย.. (1,135)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (806) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.. (681) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (519) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (519) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (499) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (447) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (401) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (379) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (316) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (307) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (287) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (259) ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมและประเมินผลเกษตรกร ศูนย์เครือข่าย (ศพก.) อำเภอภูหลวง.. (247) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (225) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (225) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (224) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (221) คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตรวจประเมินการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร .. (219) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (217)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000