โครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย 

โครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย 24 ต.ค....


วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านท่ามะนาวและบ้านก้างปลา รวมทั้งผู้นำชุมชนบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้การต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย ภายใต้งานวิจัย เรื่องสมรรถนะการสื่อสารของผู้นำในการบริหารจัดการแม่น้ำเลย จังหวัดเลย "เพื่อดูการผลิตและการสาธิตการใช้ ปม.1 สูตรน้ำ ในกระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำเลย" ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   51  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ