โครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย 

โครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย 24 ต.ค....


วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านท่ามะนาวและบ้านก้างปลา รวมทั้งผู้นำชุมชนบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้การต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำเลย ภายใต้งานวิจัย เรื่องสมรรถนะการสื่อสารของผู้นำในการบริหารจัดการแม่น้ำเลย จังหวัดเลย "เพื่อดูการผลิตและการสาธิตการใช้ ปม.1 สูตรน้ำ ในกระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำเลย" ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    333   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   332  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    238  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  175  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  130  โครงการเกษตรอินทรีย์   112  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  110  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  108  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   102  เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อน...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ