เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปร...


 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายรังสันต์ ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี  ด้วยหัวใจ   ปรับปรุงภูมิทัศน์  ทำความสะอาดศาสนสถาน  เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์  บ้านโคกมน  หมู่ที่ ๖  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ