โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ให้กับปร...


 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย มอบหมายให้ นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย บูรณาการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ ทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดเลยออกหน่วยบริการ คลินิกประมง ให้บริการด้านการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ และนำปลากินพืช ได้แก่ ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย นำไปปล่อยในสระน้ำของโรงเรียนบ้านาอุดม เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และมอบให้ผู้นำชุมชนจำนวน 10 หมู่บ้านไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน และะเดินทางเข้าให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ