โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ให้กับปร...


 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย มอบหมายให้ นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย บูรณาการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ ทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดเลยออกหน่วยบริการ คลินิกประมง ให้บริการด้านการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ และนำปลากินพืช ได้แก่ ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย นำไปปล่อยในสระน้ำของโรงเรียนบ้านาอุดม เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และมอบให้ผู้นำชุมชนจำนวน 10 หมู่บ้านไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน และะเดินทางเข้าให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  97  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  79  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   75  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   65  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   58  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   58  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   56  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  53  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ