กลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย บูรณาการร่วมกับสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเลย และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย จัดกิจกรรม “บิ๊กซีฟูดแฟร์ ช้อป ชิม ชิล”

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


กลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย บูรณาการร่วมกับสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเลย และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย จัดกิจกรรม “บิ๊กซีฟูดแฟร์ ช้อป ชิม ชิล” 

ยกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย บูรณาการร่...


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย  บูรณาการร่วมกับสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเลย และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย จัดกิจกรรม “บิ๊กซีฟูดแฟร์ ช้อป ชิม ชิล” โดยกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังจังหวัดเลย นำสินค้าที่ต่อยอดจากปลานิลสด อาทิเช่น เมี่ยงปลานิล ขนมทองพับ-ทองม้วนปลานิล ปลานิลแดดเดียว วางจำหน่ายภายในงานฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การตลาด และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ  โดยมีนายนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    154  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ