ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอภูหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอภูหลวง 

ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้...


วันที่ 23 มกราคม 2562 นายเทียรชัย  ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ร่วมกับส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอภูหลวง ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอภูหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มีเกษตรกรมาใช้บริการด้านประมง 23 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   209   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  170  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   157  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   78  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   72  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   57  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ