ฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 

ฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่...


วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายชาตรี  ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูกระดึง ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง จังหวัดเลย มีเครือข่ายฯ อำเภอภูกระดึงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 เครือข่าย รวม 100 คน ดำเนินการโดย สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ