โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย 

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชา...


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม... เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3 ประจำปีจบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลยได้นำพันธุ์ปลาชนิดกินพืช จำนวน 50,000 ตัว มอบให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ